เปิดตัวห้องสมุด สทศ. วันนี้ ยืมหนังสือและ E-Book ได้ฟรี!!!

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) สำหรับบุคลากรภายในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการอ่านและยืมหนังสือได้ฟรีข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ