ติดต่อเรา

ติดต่อห้องสมุดสถาบันฯ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • เบอร์โทร: 02-217-3800
  • โทรสาร: 02-219-2996
  • Email Us: webmaster@niets.or.th
  • เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

เพิ่มเพื่อน