ค้นหา
กลุ่มคลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning)

กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning)

ดูคลิปวิดีโอ


เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย

การเลือกหัวข้อวิจัยหรือปัญหาวิจัย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การดำเนินการวิจัยโดยสมบูรณ์ ดังนั้นการเลือกหัวข้อวิจัยที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการเรียนระดับบัณฑิต

ดูคลิปวิดีโอแสดง 10 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 3 รายการ : 1 หน้า