เรื่องเล่า ... คดีปกครอง เล่ม ๒

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-333-006-2

  • สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

สำนักพิมพ์ : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2556
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :