รวมกฎหมายแรงงาน

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-06-0319-1

  • -

สำนักพิมพ์ : บริษัท พีรภาส จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2551
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :