ฟิสิกส์ ม.๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-9775-51-1

  • อาจารย์พัฒนชัย จันทร, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :