คณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ชั้น ม.๑

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-01-4312-1

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๔

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :