ทัศนะทางการศึกษา

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-466-935-3

  • ป๋วย อึ๊งภากรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :