จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-671-650-5

  • ไพฑูรย์ สินลารัตน์

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๕

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2560




มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :