เพลงไทย

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9740125573

  • สมพงษ์ กาญจนผลิน, องค์การค้าของคุรุสภา

สำนักพิมพ์ : คุรุสภาลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2545หนังสือเล่มนี้ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องเพลงไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการดนตรีและเพลงไทย แก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป มีแนวปฏิบัติตนในการขับร้องเพลงไทย ประวัติเพลงบางเพลงที่ควรทราบและมีรายพระนามและนามของผู้ประพันธ์เพลงไทย การไหว้ครูดนตรีไทย รายชื่อเพลงไทยที่นิยมใช้ร้องและบรรเลงกันในปัจจุบัน
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :