ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9740151434

  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ : 2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :