การสำรวจคำศัพท์ภาษาไทย ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

ประเภท : หนังสือ

  • นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : หนองคาย วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคำสัพท์ภาษาของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ทำการสำรวจจากศึกษาหนังสือ แบบเรียน คู่มือ วิชาภาษาไทยขององค์การค้าสกสค.
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :