วรรณสารศึกษา เล่ม ๒ ชั้น ม.๔

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-01-4899-9

  • นายสวนิต ยมาภัย

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๒

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2547หนังสือมีสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้น ซึ่งงครอบคลุม ภาษาไทย  การใช้ภาษา และงานประพันธ์คัดสรร
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :