สระบุรี ใต้ฟ้าพระบารมี

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-202-478-8

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ : 2554
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :