ย่างก้าวคนเดินตรอก

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740206729

  • วีรพงษ์ รามางกูร


เปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกต่อสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญๆ พร้อมคำวิพากษ์ทั้งบวกและลบ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เป็น
หยิบใส่ตระกร้า

Share :