เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-203-100-7

  • รศ.จรินทร์ เทศวานิช

สำนักพิมพ์ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 11

ปีที่พิมพ์ : 2553
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :