เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-518-702-3

  • อาจารย์ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : 2556
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :