คิดอย่างมีตรรกะ

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740211969

  • วีรพงษ์ รามางกูร


วิเคราะห์เศรษฐกิจ เจาะลึกการเมือง นำเสนอยุทธศาสตร์ด้วยหลักคิดอย่างมีเหตุผล สู่ทางออกปัญหาสำคัญของประเทศ เปิดมุมมองเศรษฐศาสตร์ในมิติต่างๆ จากกระแสข่าวทั่วโลก โดย ดร.วีรพงษ์ รางมางกูร นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของประเทศ
หยิบใส่ตระกร้า

Share :