พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-9769-99-7

  • กรรมการและเลขานุการชัยพัฒนา

สำนักพิมพ์ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2554
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :