50 คนดังนอกตำรา

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740211891

  • ชานันท์ ยอดหงษ์


ทั้ง 50 บุคคลนี้ครอบคลุมทุกชนชั้นในสังคม ไล่ตั้งแต่กษัตริย์จนถึงไพร่และทาส  ทุกท่านมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ แต่กลับไม่ถูกบรรจุไว้ในตำราหรืออาจมีบ้างแต่ก็น้อยเต็มที ทั้งที่เรื่องราวของพวกเขานั้นน่าสนใจ
หยิบใส่ตระกร้า

Share :