โอชาอาเซียน

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740211808

  • นันทนา ปรมานุดิษฐ์


เรื่องเล่าของอาหารที่มิได้บอกเฉพาะวิธีการปรุงเพื่อทดลองทำกินเองเท่านั้น แต่ทำให้เรารู้ที่มาของวัตถุดิบและทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่อหลอมมาเป็นอาหารแต่ละพื้นถิ่น แต่ละชนชาติในอาเซียน
หยิบใส่ตระกร้า

Share :