ธรรมะ How to

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740205388

  • เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 4ปัญหามา ปัญญามี ด้วยพุทธวิถีธรรม แก่นหลักที่ปรากฏใน ธรรมะ HOW TO คือการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา โดยอรรถาธิบายอย่างเข้าใจง่าย ได้ความรู้ที่ชัดเจนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทันที
หยิบใส่ตระกร้า

Share :