ธรรมะสู้ชีวิต

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740203452

  • เสฐียรพงษ์ วรรณปก


เสฐียรพงษ์ วรรณปก ปราชญ์แห่งพุทธศาสตร์ของประเทศไทย ได้อธิบายวิธีการต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ด้วยวิถีทางธรรม โดยยกตัวอย่างเรื่องเล่าให้คติสอนใจ ทั้งเรื่องในสมัยพุทธกาลและยุคสมัยใหม่ ทำให้เข้าใจเรื่องธรรมะได้มากขึ้น และนำไปใช้เพื่อความเจริญในด้านต่างๆ เช่น ความมั่งมีในทรัพย์, ประสบความสำเร็จในการงาน , มีความสดชื่น ผ่อนคลาย จิตแจ่มใส ฯลฯ
หยิบใส่ตระกร้า

Share :