อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9789744669261

  • ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำนักพิมพ์ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 2

ปีที่พิมพ์ : 2559หนังสือรวมบทความที่อาจารย์เล่าเรื่องตอนที่ท่านเป็นเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กับเอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษซึ่งแสดงถึงผลงานของท่านในการจราจาเรื่องสถานะของประเทศไทยหลังสงคราม รวมถึงบทสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ช่วยชาติท่านไว้ที่ชัยนาท
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :