ดวงใจในทรงจำ

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740216810

  • ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่พิมพ์ : 1

ปีที่พิมพ์ : 2562บทบันทึกเรื่องราวความทรงจำ และความประทับใจต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
แง่มุมต่างๆ ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเถระ พระเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา เรื่อยไปจนถึงประชาชนจิตอาสาที่ได้อยู่ร่วมรู้เห็นเป็นพยานในวันเวลาสถานที่ต่างๆ กัน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นจดหมายเหตุภาคประชาชนชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่บันทึกความชื่นใจและความทรงจำของประชาชนไว้เป็นหลักฐานให้เราได้ย้อนกลับมาดูในวันข้างหน้าด้วยความสุข
หยิบใส่ตระกร้า

Share :