เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค 1

ประเภท : E-Book / ISBN : 9743219498

  • สุจินต์ จันทร์นวล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่พิมพ์ : 17

ปีที่พิมพ์ : 2545



ประสบการณ์จริง ที่ไม่มีอยู่ในทฤษฎีการบริหาร จากสุดยอดมืออาชีพของเมืองไทย
หยิบใส่ตระกร้า

Share :