ทัศนะทางการเมือง

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9789744669346

  • ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ : 2559 รวมบทความ บทสัมภาษณ์ และปาฐกกา เรื่องการบ้าน การเมือง ตั้งแต่ปี 2496 - 2520 และเรื่องกรณี 6 ตุลาคม 2519 แสดงจุดยืนในหลักการสันติประชาธรรมของอาจารย์ป๋วยอีนแน่วแน่ คือ ท่านเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการกำหนดโชคชะตาของสังคมที่พวกเราอาศัยอยู่ แม้ข้อเขียนเหล่านี้จะผ่านมาหลายทศวรรษแล้ว แต่ยังคง"ร่วมสมัย" อย่างไม่น่าเชื่อ 
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :