เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-94270-0-9

  • ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

สำนักพิมพ์ : ศรีอนันต์การพิมพ์

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๗

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2553
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :