ประวัติศาสตร์สากล เล่มที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-01-6430-2

  • รองศาสตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ : 2553
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :