รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-559-935-2

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2549




มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :