การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.๒

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-4429-85-2

  • ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๒

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :