บทสรุป ผลงานของรัฐบาลรอบ 3 ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี 12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2560

ประเภท : หนังสือ

  • สำนักงานเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีมีหนังสือ 2 เล่ม

Share :