บริหารคนโดยองค์รวม

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740202707

  • ดร.มิชิตา จำปาเทศ


รวมบทความจากคอลัมน์การบริหารงานและจัดการองค์กร จาก นสพ.ประชาชาติธุรกิจ หลากมุมคิด ฝึกจิตการบริหาร เพื่อพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "มนุษย์ในองค์กร" "คน" เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าขององค์กร และตัวตนของคนมีความเชื่อมโยงอันหลากหลายต่อสรรพสิ่ง บริหารคนโดนองค์รวม ก็คือความใส่ใจต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนั้น ทั้งจิตวิญญาณอันดีงาม ความมีวินัย และสุขภาพอันเข้มแข็ง การให้ความสำคัญกับองค์รวมย่อมต้องอาศัยความเชื่อมั่นในศักยภาพที่คนทุกคนมีอยู่ นั่นคือความสามารถที่จะพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อการสร้างองค์กรที่มีความสุขและเปี่ยมประสิทธิภาพ ข้อเขียนและแนวคิดล้ำค่าของ ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดวิสุทธิ จะชวนคุณให้เพลิดเพลินกับมุมมองกว้างขวางหลากหลายเพื่อการสร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็งด้วยความสามารถของมนุษย์
หยิบใส่ตระกร้า

Share :