ซิกมันด์ ฟรอยด์

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740203933

  • กิติกร มีทรัพย์


ซิกมันด์ ฟรอยด์ ยอดอัจฉริยะเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่เข้าถึงก้นบึ้งหัวใจและพฤติกรรมเชื่อมโยงของมนุษย์ กว่าทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจะปรากฏ ฟรอยด์ต้องฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมากมาย ทั้งต้องอดทนต่อความทุกข์ ความโดดเดี่ยว และแม้แต่การไร้ซึ่งมิตรภาพที่แลกมาด้วยความสำเร็จในหน้าที่การงาน
หยิบใส่ตระกร้า

Share :