ก้าวข้ามด้วยธารธรรม

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740213451

  • เหยี่ยวถลาลม


มุ่งนำเสนอ “หลักคิด” หรือ “แก่น” ทางศาสนาไว้อย่างคมคายและลึกซึ้ง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า เราทั้งหลายสามารถ “ก้าวข้าม” อุปสรรคนานัปการได้ด้วย “ธรรม”  
หยิบใส่ตระกร้า

Share :