ความคิดที่ออกแบบได้

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740202530

  • สาโรจน์ มณีรัตน์


เสนอมุมมองเชิงบวกและการคิดต่าง จากชีวิตและผลงานของบุคคลสำคัญในแต่ละสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน นักกีฬา นักปราชญ์ ฯลฯ 
แต่ละเรื่องราวผู้เขียนได้แสดง “วิธี” และแจกแจง “วิถี” แห่งมุมมองอันสร้างสรรค์ ทั้งแง่มุมเฉียบคม เบิกบานแจ่มใส และสงบนิ่ง ให้ผู้อ่านนำไปใช้ต่อยอดความคิดได้อย่างหลากหลาย 
หยิบใส่ตระกร้า

Share :