ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789743226250

  • พิเศษ เจียจันทร์พงษ์

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 2เรื่องราวต่างๆ ในบทความแต่ละเรื่องให้ภาพโดยรวมของแคว้นสุโขทัยเมื่อแรกตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นมาจนถึงการเคลื่อนย้ายลงมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้น
หยิบใส่ตระกร้า

Share :