วิถีไทยในเงาอาเซียน

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740210221

  • ปิยมิตร ปัญญา


เปิดประตูความคิดสู่อาเซียน ผ่านมุมมองคมคายแสดง “จุดต่าง” และ “จุดร่วม” ในเส้นทางเขตอาเซียนปี 2558 ” เจาะลึกเรื่องราวและสภาพปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน และวิเคราะห์เรื่องราวปัญหาในไทย
หยิบใส่ตระกร้า

Share :