สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 9

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9748185109

  • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑๑

ปีที่พิมพ์ : 2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :