ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.๕

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-203-163-2

  • รศ.ประทีป นักปี่, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

สำนักพิมพ์ : บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๖
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :