แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-8001-04-2

  • -

สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :