เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-4427-57-4

  • รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 2

ปีที่พิมพ์ : 2548
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :