ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า
PROGRAM EVALUATION: METHODS AND CASE STUDIES
KENNETH J. LINFIELD et al.
L1000872 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
NEEDS ASSESSMENT BASICS
BETH MCGOLDRICK et al.
L1000871 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
TRANSFORMATIVE ASSESSMENT
W. JAMES POPHAM
L1000870 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า