ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
HANDBOOK OF QUANTITATIVE METHODS FOR DETECTING CHEATING ON TESTS
Edited by Gregory J. Cizek and James A. Wollack
LB1000624 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
เทคนิคการประเมินโครงการ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ
LB1000598 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า