ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า
SETTING PERFORMANCE STANDARDS
GREGORY J. CIZEK
L1000859 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ADVANCED STRUCTURED PREDICTION
SEBASTIAN NOWOZIN et al.
L1000858 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2561
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
AY1000848 (วารสาร)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานผลการดำเนินงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558-2560
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
LA1000846 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า