ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB1000689 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB1000683 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือการปฏิบัติงาน ของสถาบันทอสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB1000676 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
HANDBOOK OF QUANTITATIVE METHODS FOR DETECTING CHEATING ON TESTS
Edited by Gregory J. Cizek and James A. Wollack
LB1000624 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า