ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 49 รายการ : 4 หน้า

ผลการค้นคำว่า "การศึกษา"
คลิกดูทั้งหมด
PROGRAM EVALUATION: METHODS AND CASE STUDIES
KENNETH J. LINFIELD et al.
L1000872 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
NEEDS ASSESSMENT BASICS
BETH MCGOLDRICK et al.
L1000871 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
TRANSFORMATIVE ASSESSMENT
W. JAMES POPHAM
L1000870 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 49 รายการ : 4 หน้า