ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 829 รายการ : 56 หน้า
APPLYING THE RASCH MODEL
TREVOR BOND
HA1000561 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
K1000560 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือนักเรียนสำหรับการสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB1000558 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
โชคดี
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
B1000556 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
สุภางค์ จันทวานิช
HA1000555 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
เข็มทิศชีวิต
ฐิตินาถ ณ พัทลุง
BF1000554 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 829 รายการ : 56 หน้า