ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า
EDUCATIONAL TESTING A COMPETENCE -BASE APPROACH
James Boyle and Stephen Fisher
L1000917 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
ผศ.ดร.วรรณดี สุทธิรากร
LC1000916 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดร.อรพรรณ คงมาลัย ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
LC1000915 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า