ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 49 รายการ : 4 หน้า

ผลการค้นคำว่า "การศึกษา"
คลิกดูทั้งหมด
EDUCATIONAL TESTING A COMPETENCE -BASE APPROACH
James Boyle and Stephen Fisher
L1000917 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพมลมาศ
L1000913 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การวิเคราะห์สถิติขึ้นสูงด้วย SPSS
รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา
L1000889 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา
L1000888 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 49 รายการ : 4 หน้า